نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی + آیین نامه اصلی و فنی و مقدماتی 98

آزمون های الکترونیک آیین نامه رانندگی

بیش از 45 آزمون رانندگی آنلاین و مشابه آزمون های آیین نامه رانندگی برای کاربران طراحی شده که این آزمون ها میزان تسلط داوطلبین بر مطالب آموزشی را می سنجد. کاربران می توانند قبل از شرکت در آزمون نهایی آیین نامه رانندگی با شرکت در آزمون های شبیه سازی شده سامانه، ضریب موفقیت خود را در آزمون نهایی آیین نامه رانندگی افزایش دهند تماس.

کولر گازی بوش

درس پژوهی

نمونه سوالات آیین نامه اصلی

1 - هنگام رانندگی در جاده در مواجه شدن با حیوانات چه می کنید؟.
2 - حرکت با دنده عقب در داخل شهر ممنوع است یا مجاز؟
- گواهینامه رانندگی را بنا به درخواست چه کسی باید ارائه نمود؟
4 - هر باری که بر روی باربند سقف اتومبیل حمل می شود باید:
5 - مفهوم تابلوی روبرو چیست؟
6 - زمانی که تابلوی مقابل را می بینید چگونه عمل می کنید؟

7 - منظور از خط زرد رنگ زیگزاگ در حاشیه خیابان چیست؟

8 - (عبور دوچرخه ممنوع)کدام تابلو میباشد؟
9 - تابلوی مقابل چه مفهومی دارد؟
10 - مفهوم تابلوی مقابل چیست؟
12 - تابلوهای هشداردهنده یا ..... به شکل ......... با نوارهای حاشیه ......... رنگ و زمینه ........ می باشند.
13 - فرمان پلیس اگر مغایر با علائم یا مقررات محل باشد
14 - فرهنگ یک پدیده ..... است.
15 - در تقاطع روبه رو حق تقدم وسایل نقلیه را تعیین کنید.
16 - در تقاطع روبه رو و حق تقدم وسایل نقلیه را تعیین کنید.
17 - کدام گزینه ناصحیح است؟
18 - نامی دیگر ترمز دستی چیست ؟
19 - منظور از علامت R بر روی دسته دنده اتومبیل چیست؟
20 - وظیفه سیستم .......... ایجاد تعادل میان سرعت و نیرو است.
21 - منظور از کمربند سه نقطه ای کمربندی است که ....
22 - فشار داخلی لاستیک ها هرچند وقت باید بررسی گردد؟
- عدم کنترل راننده در حرکت و بیشتر شدن سرعت اتومبیل حاصل کدام مورد است؟
- قانون اولیه رانندگی حرکت از سمت .............. مگر برای ....... است.
- در کدام موقعیت زیر باید اتومبیل را متوقف کنید؟
در محل های خط کشی عابر پیاده توقف وسایل نقلیه روی آن ......
- کدامیک از اعمال زیر برای رانندگی در شب صحیح است؟
- جهت کاهش آلودگی محیط زیست در سیستم اگزوز، کدام گزینه در خودرو استفاده می شود؟
- در تنظیم صندلی عدم تسلط کافی بر تجهیزات کنترلی باعث می شود تا ...
- کدام عوامل بر عملکرد راننده در حین رانندگی تاثیر دارد؟

 

برنامه سالانه مدارس ابتدایی طرح تدبیر سال 98 - 97

نمونه نقشه راه دانشجو معلمان

نمونه طرح درس آماده

 کارنامه توصیفی ابتدایی به صورت word